Giấy chứng nhận

giấy chứng nhận

Kể từ khi thành lập công ty, công ty chúng tôi đã đạt được một số chứng nhận bằng sáng chế thực tế, công ty thông qua chứng nhận ISO 9001: 2015 và các chứng nhận khác.Phục vụ khách hàng trong và ngoài nước trong nhiều năm, được nhiều khách hàng công nhận, năm 2013 tình cờ có một khách hàng người Algeria gửi cho tôi email thắc mắc và tôi đã phản hồi sớm nhất có thể.Tôi cho anh ấy xem chứng nhận bằng sáng chế của nhà máy và sức mạnh của công ty.Sau hai tuần trò chuyện và tìm hiểu, tôi đã nhận được sự đồng ý của anh ấy và đạt được sự hợp tác đầu tiên.Sau này, anh ấy trở thành khách hàng lâu dài của tôi.Hình ảnh dưới đây là những sản phẩm mà doanh số bán tốt nhất sau khi tôi hợp tác với anh ấy.

sfdg 1