OEM

Quy trình in và đóng gói bao bì hộp

Sản xuất tài liệu ảnh nghệ thuật -> tiến độ công việc -> mua nguyên liệu -> chế bản -> cắt giấy -> in ấn -> hoàn thiện bề mặt (dập nổi, cán màng, dập nóng, UV ngược, v.v.) -> Cắt bế -> kiểm tra chất lượng -> hộp dính -> bao bì -> dán nhãn -> Nạp thùng

Sản xuất tài liệu tác phẩm nghệ thuật

Lịch làm việc

mua nguyên liệu thô

làm tấm

cắt giấy

in ấn

hoàn thiện bề mặt (dập nổi, cán, dập nóng, UV ngược, v.v.)

Cắt chết

kiểm tra chất lượng

kiểm tra chất lượng

kiểm tra chất lượng

Tập hợp

hộp dính

bao bì

dán nhãn

Đang tải container

Quy trình kinh doanh

Khách hàng cung cấp các yêu cầu tùy chỉnh -> lập chương trình tùy chỉnh hộp đóng gói -> báo giá -> xác nhận hợp đồng-> đặt cọc trả trước -> xác nhận bản thảo tác phẩm nghệ thuật-> làm mẫu hoặc xác nhận mẫu sản phẩm hàng loạt-> sản xuất hàng loạt -> cân bằng thanh toán -> giao hàng sản xuất-> Dịch vụ sau bán hàng